OBSAH DEVĚTADVACÁTÉHO ČÍSLA

(téma: Tak pravil Zarathustra)

 

- Prohřál se vzduch… / stance

 

- Zítřek příčinou dneška / editorial

 

- Zarathustra z dějin náboženství / téma

- Proč Nietzsche a Zarathustra? / téma

- Tak pravil Zarathustra nad učením F. Nietzsche / téma

- Nietzsche a naše budoucnost / téma

 

- Rozbor Dona Quijota / cyklus

- K filozofii moderní malby / estetická glosa

- Zrození tragédie / kritická glosa

- Karel Havlíček Borovský / recenze

- Goethe dramatik / recenze

 

- První symfonie / tvorba

- Obrazy (několikaverší) / tvorba

- Písně ulic / tvorba

- Řecké báje: Zrození bohů / tvorba

- Vanina Vanini / tvorba

 

- Okamžik na ME ve fotbale / drobky

- Když si blbec myslí, že umí česky / drobky

- Prázdninový tip: Salzau / drobky

- Prázdninový tip: Český Krumlov / drobky

 

- / citát

 

download celého čísla