OBSAH OSMADVACÁTÉHO ČÍSLA

(téma: Francois Rabelais, bratr můj)

 

- Naděje, to je… / stance

 

- Hovory na sousedním sedadle / editorial

 

- Rabelais: život, dílo a kontext / téma

- Od Villona přes Rabelaise k Montaignovi / téma

- Gargantua a Pantagruel mýma očima / téma

- Proč mám k Rabelaisovi tak blízko / téma

 

- Rozbor Dona Quijota / cyklus

- K filozofii moderní malby / estetická glosa

- Zrození tragédie / kritická glosa

- Kafkův Proces dnes / recenze

- Co to je konvencionalismus? / recenze

 

- První symfonie / tvorba

- Obrazy (několikaverší) / tvorba

- Písně ulic / tvorba

- Řecké báje: Zrození bohů / tvorba

- Vanina Vanini / tvorba

 

- Na okraj k oblékání / drobky

- Krása přírody vs. kýč fotografie / drobky

- Fronta na korunovační klenoty / drobky

- J. W. Gibbs / drobky

 

- / citát

 

download celého čísla