OBSAH ŠESTADVACÁTÉHO ČÍSLA

(téma: Aischylos, Sofoklés, Eurípidés)

 

- Hádají se u mne spolu… / stance

 

- Pour féliciter 2008 / editorial

 

- Od počátků po Aischyla / téma

- Sofoklova moudrost / téma

- Eurípidés: cesta k úpadku / téma

- Attická tragédie včera a zítra / téma

 

- Dante Alighieri a jeho současníci / cyklus

- K filozofii moderní malby / estetická glosa

- Volné zápisky jednoho aristokrata XII / kritická glosa

- Charaktery a proč je číst / recenze

- Kierkegaardova analýza svůdce / recenze

 

- První symfonie / tvorba

- Obrazy (několikaverší) / tvorba

- Vánoční zpěvy / tvorba

- Řecké báje: Zrození bohů / tvorba

- Cikánka / tvorba

 

- 230 let od smrti Rousseaua / drobky

- Fenomén myspace apod. / drobky

- Chvála vlašského ořechu / drobky

- Čerstvá mysl nad všechno / drobky


- / citát

 

download celého čísla