OBSAH PĚTADVACÁTÉHO ČÍSLA

(téma: básnické dílo A. Mickiewicze)

 

- Klidné dětství, den včerejší… / stance

 

- O tom, co se nikdy nestalo / editorial

 

- Mickiewicz a já / téma

- Největší polský básník: životopis / téma

- Goethe a jeho děti / téma

- Pan Tadeáš jako světové dílo / téma

 

- Dante Alighieri a jeho současníci / cyklus

- K filozofii moderní malby / estetická glosa

- Volné zápisky jednoho aristokrata XI / kritická glosa

- Nečasové úvahy proti malosti / recenze

- T. Tasso dnešku / recenze

 

- Fénix / tvorba

- Obrazy (několikaverší) / tvorba

- Vánoční zpěvy  / tvorba

- Řecké báje: Zrození bohů / tvorba

- Cikánka / tvorba

 

- Proč vzpomínat Tigrida / drobky

- Newton, už ne jako ikona / drobky

- Tichá noc – proč miluji Rakousko / drobky

- Vánoční dárek / drobky

 

- / citát

 

download celého čísla