OBSAH DVAADVACÁTÉHO ČÍSLA

(téma: čemu mne naučil Jan Patočka)

 

- Rudá pivoňka / stance

 

- Květen lásky čas / editorial

 

- Než jsem potkal Jana Patočku / téma

- Sametová revoluce, filozofie a Platón / téma

- Fenomenologie a proč ji zavrhnout / téma

- Co to znamená: vracet se stále znovu / téma

 

- Dante Alighieri a jeho současníci / cyklus

- K filozofii moderní malby / estetická glosa

- Volné zápisky jednoho aristokrata VIII / kritická glosa

- Tisíckrát milovat Horáce / recenze

- Příliš dobový Heinrich Heine / recenze

 

- Hudební momenty / tvorba

- Obrazy (několikaverší) / tvorba

- Mercuriana / tvorba

- Řecké báje: Vznik světa / tvorba

- Cikánka / tvorba

 

- Rovnost vs. úcta k člověku / drobky

- Přínos angličtiny národnímu jazyku / drobky

- Pozapomenuté výročí Paula Cézanna / drobky

- Carl Linné: bylo by mu tři sta let / drobky

 

- / citát

 

download celého čísla