Zemřela mladá jepice…

to k rozesmání!

Mladý i starý velice,

všichni zemřou znenadání.

 

 

 

Všude boj krvavý:

pavouk chytá muchu

a bez ní umírá.

 

 

 

Hleďte mouchy

– slyšet je hlas muší –

tam mezi smrky

lejno čerstvě voní!

 

 

 

Pražilo slunce do země,

zem vzdychla dušeně

a z toho vzdychu pak

na nebi je jemný mrak.

 

 

 

Chceš vznešenost? Vzhůru pohlédni:

je léto, pomalu se dní.

 

 

 

Táhlo par,

šňůra na nebi:

země dýchá,

je po dešti.

 

 

 

Vzal jsem věčnost z duše

a rozprostřel ji po světě

– tu náhle k té hostině

mocní se slétli duchové.

 

 

 

Jen strom? Ach - co jsi?

Zda se mi někdy podaří

pochopit tvoje tajemství:

však co mohu, Bože, říct?

 

 

 

Zrcadlo je, duchu, svět

– nepoznáváš se?

Tak dlouho se dívej,

až v něm poznáš se!

 

 

 

Ach, Luno, ve tvém svitu,

co zašlé, ožívá:

těžká pravda dějin,

tak chladná, zářivá.

 

 

 

Nechtěl jsem ti lhát,

noci vznešená,

ale ty mě znáš

– a já jsem bez jména.

 

 

 

Vyvalil jsem soudek vína

a vidím svět, jak žízní.

 

 

 

Kdyby Narcis rozuměl,

co Échó říká mu…

A kdybys ty rozuměl,

co je cítit marnou lásku…

 

 

 

Pot ti stéká po tváři

a vytváří snivé meandry,

jež tak lehce lechtají

tu trochu země, jež jsi ty.

 

 

Proč nevěřit těm drapériím,

něžným, rozvátým,

když strojí divé tamburíny

svět v citu vír?

 

 

 

Ověnči si skráň

a šílet pojď, bláznit…

 

 

 

Mrtvola – hle:

hnije na cestě:

ta trocha hlíny jen

i nám je osudem.

 

 

 

Dusno, ach dusno zas:

tak tě milovat

dokáži jen já.

 

 

 

Zvolal jsem

a z mého hrdla hle

vykvetl mi květ.

 

 

 

Tůň je svět:

dno v nekonečnu

a na hladině paprsek

čaruje všeho podobu.

 

 

 

Tak spontánně,

tak královsky,

pták zpívaje

slavík zní!

 

 

 

 

Zeus přišel k básníku,

jenž plahočil se do ráje:

„Krok za krokem, poutníku,

a trpělivost do láhve“

 

 

 

Od listu se k listu nes,

od listí až do nebes

mého srdce vděčný ples.

 

 

 

Děkujme Bohu, že umíráme,

děkujme Bohu, že povstáváme:

vůle Boží, jen Jeho vůle dobrá je.

 

 

 

Podzimní listí pod nohou:

vše červená se mrtvolou,

údělu vidíš sílu,

jenž vládne všehomíru.

 

 

 

Vzal jsem si žebřík z díků

a podoben jsa trpaslíku

do nebe jsem stoupal,

až mě vesmír objal.

 

 

 

Silén leže pod stromem

rozpráví si se splínem:

ó jak se mu řehce,

jak s ním laškuje!

 

 

 

Dala lásku do slz

na pasece dívka,

skryt ji básník chytal

a rozprášil v duhu.

 

 

Zachmuřil se stařec svět,

až bojím se mu pohledět

přímo do těch očí,

v nichž jen temný vír se točí.

 

 

 

Cosi mi svírá srdce…

Ach lásko, lásko…oči tvé!

 

 

 

Vzala nymfa druhou nymfu,

třetí vzala tamburínu

a na zeleném řeky břehu

roztančily celou nivu.

 

 

 

Básníku? Spíš?

Nech ten žal

– což nevidíš,

jak tě kolébám?

 

 

 

Pohleď, smutný, na nebe,

tam vítr vzal harfu

a brzy tě dovede

do klína říše snů.

 

 

 

Hej hola! Siléne!

Tak vesel! Ty neznáš lásku?

– Znám! Ajejeje!

Však, co chci, dostanu.

 

 

 

Koncert žabí v rybníku:

i postál poutník okouzlen.

 

 

 

 

V poklidné noci,

tak jasné jako jiná není,

vem si brko z lásky

a saj taje Mléčné dráhy.

 

 

 

Sjela ruka tvoje

a s ní mé tušení,

ach kam lásko, kam?

ach to slastné mrazení!

 

 

 

Utíkám rychle do skal,

tam si tiše usednu

a nechám slunce svítat

do svých pohledů.

 

 

 

Životu, který nebolí,

ďábel řeže ostny.

 

 

 

Pavouk tančí bez sítě

na kmeni stromu

a čeká, kdy dojme tě

prostou svou krásou.

 

 

 

Spadlo ptáče z hnízda:

dále žít mu nedá

Nutnosti příkaz krutý

a nespravedlnost slepá.

 

 

 

Listí padá pomalu

na znamení podzimu

a tíha let se vkrádá

ve vše, co smrt v moci má.

 

 

 

Poutník se na chvíli zastavil

a zaposlouchal se do zpěvu

té nekonečné řeky,

jež proudí v hloubi vesmíru.

 

 

 

Kdo jen mohl tušit,

že tak brzy přijde smrt?

 

 

 

V nejtišších nadějích

plá v srdci pochodeň

a tajemství víry

vše v jedno spojuje.

 

 

 

Načrtl jsem srdce

a dostal celý svět.

 

 

 

Co pro nás lidi nemožné,

vidíš, že možno je:

vždyť kdo je tak mocný,

aby stvořil hvězdy?

 

 

 

Je před bouřkou,

vše se chvěje toužením,

vše dýchá neklidem:

a tu Zeus udeří.

 

 

 

Tolik jako požnout krásu,

tolik nesvedu,

já umím volat jen:

Bůh – tam – hle!

 

 

 

 

Bohové nás milují,

bědné pokolení básníků,

své taje nám dávají

a těžkou, chmurnou samotu.

 

 

 

Rozložit chtěl kdosi svět

složit moc ho nemaje.

 

 

 

Svět slavil svátek:

rozkvetla růže!

Ach, Bože nejvyšší

stonásobně Tobě dík!

 

 

 

Zvadla růže – přišel čas:

Bůh dává mnoho

– jen se nauč také brát…

 

 

 

 „Kámen v cestě“

– stále křičí

potok rozpustilý,

snivé mládě.

 

 

 

Požár hnal se přes lesy,

běsu živel plný

– vše železná Nutnost drtí.

 

 

 

S chladnou hlavou

Osud snove

ty nejkrutější z běd.