nerozumiem voľnosti mora

a nalievam ho do obliny jazera

 

keď mi prichádza k nohám

a tancuje

 

správa vo mne vypenila vlnami

zlomila sa o breh

na ktorý som váhala vstúpiť

 

niečo dôležité vyryla do piesku

a zmazala