Přátelé, zdalipak jste si uvědomili, že žijeme v době, kdy nám kdeco škodí, ale jen máloco prospívá. Škodí nám například alkohol, kouření, vepřové, káva, výfukové plyny, moc slunce a málo slunce, knedlíky, prach... zkrátka kdeco. O milování se zatím nepředpokládá, že by škodilo, spíše se o škodlivosti milování diskrétně mlčí. A tak potom člověk, trochu sečtělý, jako jsem já, jenž si je při tom všem vědom vulnerability svého křehkého organizmu, pomalu ze samých obav schází a šedne. Úzkostlivě myslí na to, aby dýchal nosem a pokud možno hrudníkem, a aby výdech byl poněkud plnější nežli vdech. Jde totiž o to, aby se neumenšovala elasticita plic narůstáním zbytkového vzduchu, jenž pak v plicních sklípcích tlí. Budívám se v noci hrůzou představou, že jsem si před spaním zapomněl vyčistit zuby a hledávám jazykem nové otvůrky zubních kazů. Jím pomalu, takže ve zpracování potravy bych se důkladnou zdlouhavostí vyrovnal nejlepším dojnicím. Jím ráno hodně, v poledne málo a večer nic. Spím punktum osm hodin. Močím hned, jak pocítím potřebu, samozřejmě vždy po páru krocích k nejbližšímu hygienickému zařízení. Zkrátka nic zlého v sobě nedržím, aniž bych co zlého do sebe přijímal. Ale chátrám. Vím totiž, že naše poznání je relativní, že nic není tak jasné, jak se na první pohled zdá. Dovedu si představit, že bude objeveno ještě několik vitaminů, hormonů a stopových prvků, nezbytných k plnému zdraví. Je víc než jisté, že naopak požívám něco, o čem se za pár let prokáže, že je to zdraví škodlivé, kdežto některé věci, dnes za škodlivé považovány, budou rehabilitovány, a že mi již nebude dáno, abych dohnal manko, způsobené jejich nepožíváním. A tak mé krásné představy umně sestavené pečlivým studiem všech dostupných pramenů v několika jazycích o žití krásném, harmonickém a hygienickém bortívají se obyčejně povytažením nějaké ploché ušmudlané myšlenky, takže to v mé hlavě vypadá často jako při známé karetní hře „na záchod“. Je to asi tím, že myslím. Existují sice nějaké tabletky na otupení myšlení, vcelku neškodné, ale váhám s jejich použitím. Studuji zrovna teď bedlivě literaturu. Rád bych se dočetl, co narušuje správný chod myšlení. Zatím jsem se dostal nejblíže k tomuto problému v knížce říkadel a pranostik, a to u hesla veselá mysl půl zdraví. Bohužel tam už nestojí, kterak nabýti veselé mysli a potom kde nabýt zbývající polovinu zdraví.

 

                PS: Právě jsme se trochu obšťastněl, neb při studiu zmíněného lexikonu jsem se dostal k heslu čistota půl zdraví. Myji se tedy a přemýšlím při tom, kterak se dobrati veselé mysli, abych měl zdraví jaksi komplet.

 

Text pochází ze šedesátých let.