V této rubrice se svými vlastními slovy krátce představují autoři aktuálního čísla Tématu.

 

Josef Musil (nar. 1972) – agýista, literát. Zájmy: hudba, literatura, výtvarné umění a kreativní tvorba. Publikuje všude, kde se dohodne. Redaktor AG revue (www.agrevue.com), člen recitační skupiny Katastrofanka. Vydal knihu Topení parostroje (www.volny.cz/josef musil/). Spojení: josef_musil@volny.cz.

 

Boris Cvek (nar. 1976) – interní doktorand na PřF UP v Olomouci, obor anorganická chemie. Dosud publikoval zejména na www.christnet.cz a na www.totem.cz – zabývá se literaturou, filozofií, teologií a přírodními vědami.

 

Oldřich Šimáček (nar. 1919) – dlouholetý scénograf Národního divadla, často hostoval v zahraničí, např. v Antverpách, ve Vídni, v Buenos Aires, v Ženevě atd. V roce 1973 v São Paulu získal zlatou medaili na světové výstavě divadelního výtvarnictví a architektury  v rámci XII. Bienále jako nejlepší zahraniční scénograf. Názvy ilustrací nejsou původní a jsou vytvořeny pouze k účelu prezentace v tomto časopise.

 

Jiří Bláha (nar. 1981) – student FSS MU v Brně (sociologie a žurnalistika). Publikoval hlavně v almanaších literární dílny Agý Agú Hú a v tištěné i v internetové verzi AG revue (www.agrevue.com). Člen performační skupiny  Katastrofanka. Tvoří dle pravidel literárního směru agýismu. Kromě literatury se zabývá hlavně filmem a sociologií.

 

Radek Čech (nar. 1974) – interní doktorand na PdF UP v Olomouci, obor pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. Jeho básně lze najít na www.totem.cz, kromě krásné literatury mezi oblasti jeho zájmů patří především lingvistika a historie.

 

Martin Škabraha (nar. 1979) – studuje filosofii a historii na FF UP v Olomouci. Kromě svého studijního oboru se zajímá o vážnou hudbu a zejména o literaturu. V budoucnu by chtěl vydat sbírku povídek, z nichž některé dosud vyšly časopisecky (Host, Aluze, Texty).

 

Jan Čulík (nar. 1952) – absolvent FF UK v Praze, vyučuje bohemistice na Glasgow University ve Skotsku, šéfredaktor internetového deníku Britské listy, autor, spoluautor a editor publikací Knihy za ohradou: Česká literatura v exilových nakladatelstvích, 1991, ... jak Češi myslí, 1999, ...jak Češi jednají, 2000, V hlavních zprávách: Televize (s Tomášem Pecinou, 2000), Jak Češi bojují (2003) a četných článků a esejů v českých a zahraničních publikacích (zejména viz hesla o českých spisovatelích druhé poloviny dvacátého století v Dictionary of Literary Biography sv. 232, 2000).

 

Rudolf Pravda (nar. 1932) – publicista v oboru jihočeské literatury, přírodního léčení a esoteriky (Jihočeské deníky Bohemia, Právo, Mladá fronta, Regenerace, Regena, Zdraví, Setkání – křesťanský čtvrtletník). Zájmy: literatura a umění vůbec, zdravý životní styl (psychika, rozumná výživa a pohybové aktivity, jízda na koni, turistika, jóga).

 

Rebecca Marten, vl. jménem Melanie Walkerová (nar. 1971 v Londýně) – projektantka v oboru architektura pozemních staveb. Získala zvláštní cenu poroty na Festivalu poezie Bohémia 2002, dvě její básně posléze otiskl Salon (literární příloha Práva) a první sbírka básní pod názvem Jídlo versus Larry Flynt vyšla letos v samizdatové edici Antipolis. Zabývá se literaturou a uměním, publikuje převážně na internetu – www.tramvaj.cz, www.totem.cz, www.pismak.cz  

 

Jonáš Hájek (nar. 1984 ) – student FF UK, obor hudební věda, a Pražské konzervatoře, obor violoncello. Publikuje na www.totem.cz, zabývá se hudbou a poezií.

 

Eliška Kubičková (nar. 1966 v Praze ) – povoláním strojní inženýrka. Literární činnosti se věnuje od dětství, od střední školy píše básně, eseje, aforismy a fejetony. Svoji tvorbu též doprovází vlastními ilustracemi. Publikuje v časopise Mensa a na svých literárních stránkách

http://www.volny.cz/elize/LITERATURA.HTML.