Strnul dlouhý ústřižek červánku nad sněhem,

okno mého kupé už pomalu usíná.

Zívlo, mžourá... V soumraku roviny bezedné,

někde v dálce gotická kontura Kolína.

Rychlík sviští. Na nebi jestřáb se ohlédne,

žlutá luna pojednou stojí tam poklidná.