OBSAH NULTÉHO ČÍSLA

(téma: staré formy v nové poezii)

 

- Venkovské újezdy / báseň


- Návrat polyhistorie / editorial

- Proč nový literární časopis? / článek


- Staré formy v nové poezii / téma

- Kuběna, Křesadlo, Vladislav / téma

- Kerouac a il Dolce stil nuovo / téma

- Rozbor básně Venkovské újezdy / téma


- Televizní seriál jako kánon pro 21. století? / zaujalo


- Na okraj současné české poezie / článek

- Adónis / článek

- Přežije umění bez revolty? / článek


- Čínský malíř květů / recenze

- Vážení / recenze


- Je cestování ještě dobrodružstvím? / drobky

- ČT 1 nepotřebujeme / drobky

- Řád z chaosu / drobky

- Výhody ošklivosti /drobky

- Laudatio pro Rolling Stones / drobky

- Události / drobky


- / o autorech


- / citát


- Vitellius / příloha na pokračování
download celého čísla