The modern Western "culture critic" feels free to comment on anything at all. He is a prefiguration of the all-purpose intellectual of a post-Philosophical culture, the philosopher who has abandoned pretensions to Philosophy. He passes rapidly from Hemingway to Proust to Hitler to Marx to Foucault to Mary Douglas to the present situation in Southeast Asia to Gandhi to Sophocles. He is a name-dropper, who uses names such as these to refer to sets of descriptions, symbol-systems, ways of seeing. His specialty is seeing similarities and differences between great big pictures, between attempts to see how things hang together.

Richard Rorty v předmluvě ke své knize CONSEQUENCES OF PRAGMATISM

 

 

 

 

 

 

ZDE JE POMOCNÍK PRO HLEDÁNÍ V TÉMATU, JEDINÉM ČESKY PSANÉM PERIODIKU, ZAMĚŘENÉM NA HLEDÁNÍ ŽIVÉHO VZTAHU MEZI KLASICKOU LITERATUROU MINULÝCH STALETÍ A NAŠÍ SOUČASNOSTÍ

 

Pro základní informace (ISSN, periodicita, kontakt) klikněte na „Titulní strana“ vlevo.

 

Profil editora a hlavního autora na Britských listech:

http://www.blisty.cz/aut/1114/bio.html

 

Rada pro hledání v on-line časopise Téma: číslo nula vyšlo v září 2003 a po něm je každé další číslo o jednotku vyšší než to předchozí (září 2003 – listopad 2008 odpovídá číslům 0-31).

 

Od čísla 18 je jediným autorem všech příspěvků Boris Cvek, který napsal také celé číslo 0.

 

Ročník 2003: čísla 0-1; Ročník 2004: čísla 2-7; Ročník 2005: čísla 8-13; Ročník 2006: čísla 14-19; Ročník 2007: čísla 20-25; Ročník 2008: čísla 26-31

 

Témata jednotlivých čísel

 

Každé téma se skládá z několika (nejčastěji čtyř) článků.

 

0: Staré formy v nové poezii

1: Samizdat včera a dnes

2: Moderní lingvistika a zázrak jazyka

3: Agýismus: co, proč a jak?

4: Tolkienův život a dílo

5: Člověk a svět v díle Williama Faulknera

6: Je Dobrý voják Švejk dobrý?

7: Smysl literární kritiky a literární vědy

8: Recepce poezie u žáků ve škole

9: Polská avantgarda čili hledání protijedu

10: Svět Tomáše G. Masaryka

11: Příběh jako terapie

12: Osobnost a dílo Friedricha Schillera

13: Jan Zahradníček a zničení české kultury

14: Esejistika Michela de Montaigne

15: Jak by měla vypadat budoucnost umění?

16: Máchův Máj

17: Jsou náměty řecké mytologie dosud aktuální?

18: Co nám zůstává z Henrika Ibsena?

19: Největší postavy básnické generace Vladimíra Holana

20: Nahý oběd W. S. Burroughse

21: Prokletí básníci

22: Čemu mne naučil Jan Patočka

23: Umělec a morálka

24: Kam nás vede Allen Ginsberg na začátku našeho století

25: Básnické dílo A. Mickiewicze

26: Aischylos, Sofoklés, Eurípidés

27: Vztah mezi vědou a uměním

28: Francois Rabelais, bratr můj

29: Tak pravil Zarathustra

30: K čemu kultura?

31: Falstaff (s důrazem na film Orsona Wellese Chimes at Midnight)

 

Rozbory klíčových děl světové literatury

 

Goethův Faust (čísla 2-6)

Korán jako literární dílo (čísla 7-9)

Homérovy eposy (čísla 10-16)

Dante Alighieri a jeho současníci (čísla 17-27)

Cervantesův Don Quijote (čísla 28-31)

 

Přílohy

 

drama Vitellius (autor B. Cvek, čísla 0-5)

básně Půdorys paměti (autor D. Cvek, čísla 6-8)

básně Vážení (autor R. Čech, čísla 9-11)

próza Ako sa máš (autor G. Murín, čísla 12-16)

básně Slovo o schoulenci (autor J. Buryánek, číslo 17)

od čísla 18 přílohy nevycházejí

 

Rozhovory (dělal B. Cvek)

 

čísla 0-1 rozhovory neobsahují

2: I. O. Štampach

3: J. Musil a J. Bláha

4: J. Čulík

5: I. M. Havel

6: A. Kosík

7: I. Chaun

8: J. Sokol

9: M. Horáček

10: I. Fialová-Fürst

11: V. Cílek

12: V. Šlajchrt

13: M. C. Putna

14: J. Rauvolf

15: P. Stančík

16: J. Jandourek

17: J. Paul

od čísla 18 rozhovory nevycházejí

 

Recenze

 

0: Čínský malíř květů (básník Čchi Paj-š´)

0: Vážení (na internetu publikované básně R. Čecha, pak vydané i v Tématu jako příloha)

1: (Ne)známý perský básník a vědec (Omar Chajdám)

1: Štyrského Emilie (Emilie přichází ke mně ve snu)

1: Utopie, která se stala realitou (Orwellův román 1984)

1: Neobyčejný Čech (pokračování recenze poezie R. Čecha)

1: Literární dílna z Tábora (Almanach literární dílny Agý agú hú za rok MMII)

2: Mor (román A. Camuse)

2: Třetí úvahy nad básněmi R. Čecha (pokračování recenze poezie R. Čecha)

2: Rozličné poznámky (úvahy L. Wittgensteina)

3: Topení parostroje Josefa Musila (básně J. Musila)

3: Kosatíkův Ferdinand Peroutka (dvě knihy P. Kosatíka o F. Peroutkovi)

3: Básnířka a výtvarnice G. Goepfertová (kniha zmíněné básnířky Zimní klavír)

4: Evropa a doba poevropská (kniha J. Patočky)

4: Hi man ajsi čhaj, so... romské hadánky

4: Phurikane giľa – starodávne rómske piesne

5: Prométheus čili Aischylos (tragédie zmíněného dramatika)

5: Ginsberg – překladatel (nejen) vlastního života (kniha Karma červená, bílá a modrá)

5: Shakespearovo druhé epyllion (Zneuctění Lukrécie)

6: Moderní epos starý pár tisíciletí (Epos o Gilgamešovi)

6: Voi ch´ascoltate in rime sparse il suono... (Petrarkův Zpěvník)

6: Mistr pěvec norimberský (kniha Blázni v lázni)

7: Krásný nový svět A. Huxleyho (kniha Konec civilizace)

7: Co hledat v Magorově Summě (kniha I. M. Jirouse)

7: Brownův dobře prodejný brak (kniha Šifra Mistra Leonarda)

8: Nahý oběd – poznámky z Interzóny (hlavní dílo W. S. Burroughse)

8: Vzpomínky šílenstvím z?kreslené (román H. Fouskové)

8: Ves nedaleko Dikaňky a její kouzelné večery (Gogolova kniha)

9: Srozumitelně o filozofii i o jazyku (kniha J. Peregrina Význam a struktura)

9: Religia i polskość na Zaolziu (kniha H. Ruskové)

9: Ty dny jsou kaluží, jež líně pohne se... (kniha I. Geisslové)

9: Malost i velikost záště Karla Krause (kniha K. Krause Soudím živé i mrtvé)

10: Odemknout ženu (kniha J. Čermáka Resumé sedmnáct)

10: A stezky stesků spletité jsou... (kniha D. Šimka Po tichu)

11: Podivuhodně inspirativní dandyismus (Wildeovy Intence)

11: Moderní básník sonetu (kniha J. Zábrany Stránky z deníku)

12: Mravenčení (kniha J. Amada Mulatka Gabriela)

12: Případ pro začínajícího kata (kniha P. Juráčka)

13: Okamžik Sørena Kierkegaarda

13: Škola podmanění (kniha Nietzsche a Cosima Wagnerová – škola  podmanění)

14: Všechna jitra světa (hudba skladatele Sainte-Colomba)

14: Verše psané na vodu (kniha staré japonské poezie)

15: Nadechnout se (Orwellova kniha)

15: Skála v Brně (výstava F. Skály v Brně)

16: Setkání s Josefem Čapkem (kniha Psáno do mraků)

16: Aristofanovy Oblaky ¨

17: Rebeka a Amálie na jarmarku světa (román W. M. Thackeraye)

17: Zdravý rozum pana de Holbach (stejnojmenná kniha zmíněného filozofa)

18: Rebeka a Amálie na jarmarku světa II

18: Candide v jedenadvacátém století (Voltairův román)

19: Jak se Baudelaire mazlí s prózou (kniha Malé básně v próze od Ch. Baudelaira)

19: Andersenovy pohádky

20: Hugova dramata

20: Poezie sv. Jana od Kříže

21: Ohlédnutí za F. G. Lorcou

21: Malevičův suprematismus

22: Tisíckrát milovat Horáce

22: Příliš dobový Heinrich Heine

23: Duchaplnost Křesadlovy Obětiny

23: Co zůstalo z Petroniova slavného díla?  (kniha Satirikon)

24: Eseje T. S. Eliota

24: Lovcovy zápisky po 10 letech  (kniha I. S. Turgeněva)

25: Nečasové úvahy proti malosti (kniha F. Nietzsche)

25: T. Tasso dnešku (kniha Osvobozený Jeruzalém)

26: Charaktery a proč je číst (kniha Charaktery od J. de La Bruyèra)

26: Kierkegaardova analýza svůdce (kniha Svůdcův deník zmíněného autora)

27: Billyho Diderot (kniha Život Diderotův od A. Billyho)

27: Svatý blázen Hölderlin (dílo F. Hölderlina)

28: Kafkův Proces dnes

28: Co to je konvencionalismus? (kniha Convetionalism od Y. Ben-Menahem)

29: Karel Havlíček Borovský

29: Goethe dramatik (dramata J. W. Goetha)

30: The Last Word (stejnojmenná kniha od T. Nagela)

30: Poezie Jiřího Ortena

31: Berliozovy Paměti

31: Svět podle pana Pickwicka

 

Větší útvary

 

Volné zápisky jednoho aristokrata (čísla 15-26)

K filozofii moderní malby (čísla 17-31)

Obrazy (čísla 18-30)

Nový Childe Harold (čísla 18-20)

Cikánka (čísla 18-26)

Fénix (číslo 25)

Vanina Vanini (čísla 27-31)

Zrození tragédie (čísla 27-31)

 

Vybrané články

 

0: Proč nový literární časopis?

0: Na okraj současné české poezie

0: Přežije umění bez revolty?

1: Ideál kultivovaného člověka

1: Nesmyslná poezie

2: Prase Flynt

2: Věčně rudozlatý slavík (o K. Gottovi)

2: Lyrika A. S. Puškina

3: G. Lakoff o jazyku americké politiky

3: Bolest z dějin (úvaha nad dílem V. Holana)

3: Kdo (ne)má vkus?

3: Mme de Rabutin Chantal de Sévigné

4: Milan Kundera a jeho bilancování románu

4: Bohumil Hrabal u velké pípy dějin

4: Nejtěžším zločinem je hlásati lásku (úvaha nad Karlem Krylem)

4: Rudá hvězda nad monstrancemi barů čili poetismus

4: O škodlivosti škodlivostí

4: O tělesnu, o jeho pro et contra

5: Umučení Krista a začátek 21. století (o filmu M. Gibsona)

5: Rudá hvězda nad monstrancemi barů čili poetismus II

5: Úvahy nad jídlem a obezitou

5: Našiel som Ťa

5: Deník voyeurky

6: Monarchické snění Jiřího Kuběny

6: Dědictví pana Theodora Mundstocka

6: Životní zkušenost a edukace

6: O síle lelkování

6: Pro smutek pozdních let...

6: Svérázné komedie pana de Funès

7: Spisovatelem podle Lidových novin

7: Supermarket sovětských hrdinů

7: Svět, systém je to, co si dovolíme myslet

7: Literární tvorba čtrnáctiletých

7: Chvála hospod

7: Jak (ne)rozumím Haškovu Švejkovi

7: Dobro a zlo a tajemství života

7: Dobrodiní překladu

8: Kouzlo sovětského Mrazíka

8: Landův Kryl aneb skin katolíkem

8: Supermarket sovětských hrdinů II

8: Dědictví dekonstrukce

8: Outsider a periférie ve westernu

8: Lidičky, nevíte, co je to ta poesie?

8: Mircea Eliade a mýtus o věčném návratu

8: Slovo o lásce

8: Zapomínaný Karl Raimund Popper

9: Kortirion among the Trees

9: Don Quijote: realismus slepé skvrny

9: Století zfušovaných myšlenek

9: K základům obecné estetiky

9: Proč má „vysoké umění“ budoucnost

9: Velikonoce, kunda a my

10: Jak filmaři nalezli ztracený čas (k filmovému zpracování Proustova díla)

10: Kortirion among the Trees II

10: Kořeny Evropy

10: Česká nicmoderna aneb Lautréamontida

10: Živototvárné sperma příběhů

10: Můj pes a já

10: Kultura a druhá světová válka

11: Felliniho povrchní zrcadlo

11: Díky za Hrdý Budžes

11: Proč „existovat“? I (o existencialismu)

11: Katoličtí konvertité a apologeti v anglické literatuře

11: Diskutovaný jazyk aneb co nového v lingvistice¨

11: Povídka o jedné závodní jídelně

11: Terapie

12: Stále dobrý Mišík

12: Kam zmizel starý protestsong?

12: Proč „existovat“? II

12: Divoká poesie

12: J. M. Synge: cesta na periferii periferie

12: Malá olympijská povídka o samoobsluze

13: Státní cena a umělec

13: Dostojevskij a Kristus

13: O nevděčně amatérském

13: Aspoň připomínka: Václav Černý

13: Rybova Česká mše vánoční

14: Co je a jaký význam má kultivovaná čeština

14: Abraham jako historická postava?

14: Umění jako klíč ke křesťanství

14: Literární branže

15: Rodí se nová společenská satira?

15: Terryho Gilliama Kletba bratří Grimmů

15: Vzduch a zdraví zdarma

15: Nad četbou Jakuba Böhme

16: Zajíc a vlk (ne)stárnou

16: Michelangelo a Leonardo: dokumenty BBC

16: E-kniha v českojazyčném kyberprostoru

16: In vino veritas

16: Jak se stát grafomanem

17: Z čeho se rodí krásná krajina

17: Radost z pochopení vs. teplo jistoty

18: Proč vzpomínat na Teilharda?

18: Bestseller vs. kultura

18: Dojmy z tvorby P. P. Pasoliniho

18: Výraznost jako opak provokace

19: Hold Jiřímu Trnkovi

19: Úpadek ctností

19: Číst knihu s rozkoší

20: Platón a já

20: Jak jsem objevil Viscontiho

21: Proč nečtu současnou literaturu

21: Nahlédnutí souvislosti jako druh objevu

21: Světová literatura pro žáky a studenty

22: Rovnost vs. úcta k člověku

22: Přínos angličtiny národnímu jazyku

22: Pozapomenuté výročí Paula Cézanna

23: Jen úplný blbec se pyšní dětmi

24: Kdybys dostal Nobelovu cenu  

24: Machiavelismus a Machiavelli

24: Proč v mládí číst klasiky

25: Proč vzpomínat Tigrida

25: Newton, už ne jako ikona

25: Tichá noc – proč miluji Rakousko

26: 230 let od smrti Rousseaua

26: Čerstvá mysl nad všechno

27: Film je dokonalý podvod

27: Cimrmani z mého pohledu

28: Na okraj k oblékání

28: Krása přírody vs. kýč fotografie

29: Když si blbec myslí, že umí česky

30: Klíma a Deml: dvě (ne)české ikony

30: Šedesáté narozeniny T. Halíka

30: Jemná vlákna stále začínající lásky

31: 180 let L. N. Tolstého

31: Pohled do kuchyně Davida Fraye

 

Editorialy

 

0: Návrat polyhistorie (září 2003)

1: Může se to vrátit? (listopad 2003)

2: Pour féliciter 2004 (leden 2004)

3: Novému člověku nové umění? (březen 2004)

4: EU z pohledu literáta (květen 2004)

5: Umění a obživa (červenec 2004)

6: Drobná bilance po jednom roce (září 2004)

7: Revoluce a lampionové průvody (listopad 2004)

8: Pour féliciter 2005 (leden 2005)

9: Osvětim a kunda v poezii (březen 2005)

10: Ti, které hledám... (květen 2005)

11: Paradoxy léta (červenec 2005)

12: Mnohé se nepovedlo... (září 2005)

13: Existuje ďábel, nebo neexistuje? (listopad 2005)

14: Pour féliciter 2006 (leden 2006)

15: Svoboda slova podle Boha (březen 2006)

16: Kde na to bereš čas? (květen 2006)

17: Antika a prázdniny (červenec 2006)

18: Výročí a změna (září 2006) – zde se Téma stává časopisem jednoho autora

19: Poezie a poezie (listopad 2006)

20: Pour féliciter 2007 (leden 2007)

21: Prokletý a proti všem (březen 2007)

22: Květen lásky čas (květen 2007)

23: Velký příběh (červenec 2007)

24: Jaká je budoucnost Tématu? (září 2007)

25: O tom, co se nikdy nestalo (listopad 2007)

26: Pour féliciter 2008 (leden 2008)

27: Kdy je život za vámi? (březen 2008)

28: Hovory na sousedním sedadle (květen 2008)

29: Zítřek příčinou dneška (červenec 2008)

30: Pět let a jedenatřicet čísel (září 2008)

31: Odchod (listopad 2008)

 

Ilustrace

 

číslo 0 není ilustrované

Milada Bělíková (čísla 1-2)

Oldřich Šimáček (čísla 3-4)

Vladimír Skýpala (číslo 5)

Jan Saudek (číslo 6)

Martin Trubač (číslo 7)

Nikola Čulík (číslo 8)

Vilém Šimánek (číslo 9)

Karel Gyurjan (číslo 10)

Pavel Surma (číslo 11)

David Černý (číslo 12)

Ivan Pinkava (číslo 13)

Daniel Krejbich (číslo 14)

Renáta Kopcová (číslo 15)

Petr Štech (číslo 16)

Karol Hajdu ml. (číslo 17)

další čísla ilustrovaná nejsou

 

Autoři úvodní básně

 

0: Boris Cvek (Venkovské újezdy)

1: Markéta Šáchová (Trocha lyriky)

2: Josef Bartoň (Strnul dlouhý ústřižek červánku...)

3: Josef Musil (Vrátiv se s Marsu domů...)

4: Andrea Adamová (Otvírání)

5: Helena Medrarová (V žáru léta poutník...)

6: Michal Kocian (Slzy déšť a jezero)

7: Jiří Špičák (Naftalín)

8: Jonáš Hájek (Krajina mého domova)

9: Eva Košinská (Erotická tíže)

10: Dorota Walczak-Delanois (Na druhé straně)

11: Karel Nešpor (Šneci)

12: Marcela Gunázerová (Čekání na...)

13: Ľubica Christophoryová (Niečo dôležité)

14: Jitka Badoucková ((S)něžná)

15: Václav Trávníček (Barvy)

16: Marek Píša (S tebou)

17: Aneta Tlachová (Prokletý Photoshope!)

úvodní básně k ostatním číslům psal B. Cvek

 

Prázdninové tipy

 

5: Prázdninový tip: Mikulov (a Lednice)

5: Prázdninový tip: Třebíč

11: Prázdninový tip: Rychlebky

11: Prázdninový tip: Olomouc

17: Prázdninový tip: Vranov u Brna

17: Prázdninový tip: Verona

23: Prázdninový tip: Krakov

23: Prázdninový tip: Tyrolsko

29: Prázdninový tip: Salzau

29: Prázdninový tip: Český Krumlov